Het leven oppakken na verlies

Hulp voor kinderen en jongeren na het verlies van een dierbare

Meestal is professionele hulpverlening na een overlijden niet nodig.
Dit geldt zowel voor jeugd als voor volwassenen. In sommige gevallen
is er sprake van complexe rouw. De oorzaken daarvan kunnen heel
verschillend zijn.

(meer…)