Begeleiding van Jongeren (12 tot 18 jaar)

Vooraf gaat als regel een intakegesprek van de jongere met de ouders. Ook jongeren die weerstand hebben tegen het vragen van hulp voor zichzelf zijn welkom. In een uitzonderlijke situatie komt de jongere alleen. In overleg worden de doelen voor de begeleiding vastgesteld.

Voorbeelden van indicatie voor de begeleiding: schoolverzuim of dreigend schoolverzuim. ( bijvoorbeeld naar aanleiding van pesten of in de herstel periode van Pfeifer of chronische vermoeidheid). Faalangst en sociale faalangst. Tekort aan sociale vaardigheden of weerbaarheid bij pesten om zich te kunnen handhaven op de school. Eenzaamheid en somberheid.

In de tweede afspraak komt de jongere alleen en is het thema kennismaking en het meer in detail vaststellen van de eigen doelen van de jongere aan de orde. Aan de hand van dit door de jongere zelf opgestelde doelenplan wordt er verder gewerkt. Gesprekken, gedragsoefeningen en creatief therapeutische technieken zijn de middelen die gebruikt worden. Dit uiteraard steeds in overleg met de jongere.

Afhankelijk van het problemen komen de ouders ook regelmatig voor een gesprek naar de praktijk. Soms is het van belang dat ouders en jongere samen op gesprek komen om de onderlinge communicatie te verbeteren.

In overleg met de behandelaar, de jongere en de ouders wordt het resultaat van de begeleiding besproken en wordt de begeleiding dan wel afgesloten dan wel verlengd.

Een of meerdere nazorgconsulten afspreken hoort ook bij de afsluiting van de begeleiding.