Oudertraining Opvoeden tot weerbaarheid

Luistert uw kind niet naar u?

Maakt u zich zorgen over de weerbaarheid van uw kind?

Vindt u het lastig een gesprek aan te gaan met uw kind?

Voelt u zich tekortschieten bij het opvoeden van uw kind en kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken?

Als u één van deze vragen bevestigend kunt beantwoorden kan deze training waardevol voor u zijn.
Training ‘Opvoeden tot weerbaarheid’ Opvoeden is niet eenvoudig, zeker niet in een tijd met snelle veranderingen. De training ‘Opvoeden tot weerbaarheid’ is bedoeld om u als ouder te ondersteunen bij de opvoeding van uw kind.

Het opvoeden tot weerbaarheid is van belang voor een gezonde ontwikkeling van het kind in het groeien naar volwassenheid. Met weerbaarheid wordt hier bedoeld de eigenschappen die uw kind bezit om zich staande te kunnen houden in zijn of haar eigen leefwereld. Hierbij valt te denken aan zelfredzaamheid, zichzelf kunnen uiten, grenzen aangeven en oplossingsgericht handelen. U kunt als ouder veel bijdragen aan de
weerbaarheid van uw kind. Als u deelneemt aan deze training wordt u uitgenodigd om te kijken naar uw manier van omgaan met uw kind en welk effect uw handelen op uw kind heeft. Samen met anderen gaat u ontdekken welke manier van opvoeden bij u past en aansluit bij uw kind.

Het programma
De training is ontwikkeld door Ton Straver. Bij zijn trainingen voor kinderen/jongeren signaleerde hij regelmatig dat de hulpvraag met betrekking tot het kind tegelijk een hulpvraag van de ouders zelf was. De wens om zo goed mogelijk ondersteuning te kunnen bieden bij de hulpvraag heeft geleid tot de opzet van deze training. Het programma is deels vastgelegd en wordt deels bepaald door de inbreng van u als ouder. Dat vraagt van u de nodige inzet en motivatie. U kunt uw leerwens op het gebied van opvoeding en weerbaarheid vaststellen, in samenwerking met de andere deelnemers.

Onderwerpen welke aan bod kunnen komen zijn;

  • het stellen van grenzen en regels
  • het tonen van emoties / hoe ga ik met emoties om
  • leren omgaan met ruzies tussen de kinderen
  • welke rol speelt uw eigen opvoeding in uw manier van opvoeden nu?
  • de samenwerking tussen u als ouders onderling

Zakelijke gegevens
De groep ouders zal uit minimaal acht en maximaal twaalf ouders bestaan.
Eens per twee weken is er een bijeenkomst, op een nog te bepalen avond van 19.30 tot 21.30 uur. Wij gaan uit van zes bijeenkomsten.

Opgave en Informatie
Voor nadere informatie en opgave kunt u contact opnemen met Ton Straver:
tel: 058 – 267 14 73
email: ton.straver@wanadoo.nl

De training vindt plaats in de praktijkruimte:
Emmakade Nz. 59
8921 AG Leeuwarden
De kosten voor de training bedragen:
€160,- per persoon.
Voor een ouderpaar zijn de kosten totaal €300,-.