Actuele situatie rond Corona.

( 24 maart 2020)

Een nare situatie voor ons allen. Maar ook een uitdaging om hier samen goed uit te komen. Ton Straver gaat de hulp aan jeugdigen zoveel mogelijk op de locatie Emmakade voort zetten. Geplande trajecten via gemeente of anders gaan zoveel mogelijk door. Wilt u vooraf zorgen dat uw kind regelmatig de handen wast. Ook zoek ik naar activiteiten met de 1,5 m afstand.

Als u of uw kind koorts heeft vriendelijk verzoek om in dat geval niet te komen voor consult. We kunnen in overleg een oplossing online vinden. Zo geef ik de mogelijkheid om een consult via beeldcommunicatie uit te voeren. Bellen kan natuurlijk ook. Vorige week is daar al met succes een begin meegemaakt. Ik werk nu met Friese Jeugdzorg Online. Deze voldoet aan de AVG.

Vertrouwend op een goede samenwerking in deze lastige tijd. Neemt u bij ook bij kleine problemen gerust contact op 0620078131

Hulp net even anders voor 50 plus-een nieuwe levensfase

TON STRAVER praktijk voor hulpverlening en training 25 jaar

25 jaar geleden begon ik mijn praktijk in het buurthuis in de binnenstad van Leeuwarden. Inmiddels ben ik gevestigd in het bedrijvenpand Emmastate in Leeuwarden en dat ook al weer sinds 1999.

Dit jubileum vier ik door een nieuwe training voor 50 plussers aan te bieden. Nieuw is dat de training ook aan huis gegeven kan worden. Lees meer over deze nieuwe training en download de brochure.

Hulp voor uw kind via de huisarts vergoed door uw gemeente

welkom bij de praktijk ton straver voor hulpverlening en training.

Een heel nieuw jaar ligt voor ons waarin ik voor u en uw kinderen beschikbaar ben als u een hulpvraag hebt. Wist u dat de hulp ook in 2019 via de huisarts kan worden aangevraagd? In principe heeft u dan recht op vergoeding via de gemeente. Dit geldt voor alle Friese gemeenten.

(meer…)

Het leven oppakken na verlies

Hulp voor kinderen en jongeren na het verlies van een dierbare

Meestal is professionele hulpverlening na een overlijden niet nodig.
Dit geldt zowel voor jeugd als voor volwassenen. In sommige gevallen
is er sprake van complexe rouw. De oorzaken daarvan kunnen heel
verschillend zijn.

(meer…)

Verzuim op school?

Nu steuntje in de rug voor later

Schoolverzuim kan verschillende redenen hebben. Je kunt ziek geweest
zijn voor langere tijd en moeite hebben de draad weer op te pakken.
Soms lukt het niet vanwege pesten om naar school te gaan. Of er zijn
thuis problemen waardoor het niet lukt om je op school te concentreren.

De juiste steun op het goede moment kan een langer verzuim voorkomen
en er voor zorgen dat je weer mee draait op school.
Als de leerling die u in begeleiding heeft zich aangesproken voelt
door het bovenstaande, dan kunt u denken aan een verwijzing naar
mijn praktijk.

(meer…)

Oefenen in een veilige omgeving beste kans op succes

Ook dit voorjaar start er weer een weerbaarheid training voor kinderen van 9 tot 12 jaar. De kinderen zijn samen met de trainer twaalf maal stevig aan het werk  en met succes. Alle kinderen met een achtergrond van pesten en buitensluiting worden sterker. Ze leren handvatten hoe ze voor zichzelf moeten opkomen in lastige situaties.

Anders als bij andere methoden van training worden de kinderen die elkaar vooraf niet kennen in een veilige omgeving buiten invloed van school en gezin geplaatst. Ze raken binnen drie bijeenkomsten vertrouwd met elkaar en durven dan met de meest kwetsbare zaken voor de dag te komen. De aanpak is direct maar ook speels en licht. Er wordt plezier beleefd.

Deze behandeling voor weerbaarheid zit in de aanvullende verzekering van de ziektekostenverzekering en wordt onder de noemer creatieve therapie en sommige gevallen zelfs geheel vergoed.

De producten van de praktijk zijn nu ingekocht door de Friese Gemeenten. Sociaal wijkteam kan aanmelden. Ook verwijzing door de huisarts in van toepassing.

Neem contact op met de trainer voor overleg over de deelname van uw kind in de voorjaargroep 2018

Oudertraining: Opvoeden tot weerbaarheid

Het gehele jaar door kunt u kinderen aanmelden voor de weerbaarheidstraining voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar; Training kinderspel voor kinderen van 7 tot 9 jaar en de training sociale vaardigheden voor jongeren van 12 tot 17 jaar.
Download de folder: Opvoeden tot weerbaarheid

Van burnout naar gezond evenwicht

Ton Straver volgde in augustus 2013 volgt een vierdaagse opleiding tot Psycho-sociaal therapeut voor burnout problemen , de opleiding voor Chronische Stress Reversal in Driebergen.
(meer…)

Speltherapie voor het hele gezin

Geschikt voor gezinnen waarin één of meerdere kinderen probleemgedrag in de thuissituatie laat zien. Ook gezinnen waarin de onderlinge communicatie tussen beide ouders stroef verloopt kunnen profiteren van deze vorm van hulp.
(meer…)