Verzuim op school?

vrijdag 16 februari 2018

Nu steuntje in de rug voor later

Schoolverzuim kan verschillende redenen hebben. Je kunt ziek geweest
zijn voor langere tijd en moeite hebben de draad weer op te pakken.
Soms lukt het niet vanwege pesten om naar school te gaan. Of er zijn
thuis problemen waardoor het niet lukt om je op school te concentreren.

De juiste steun op het goede moment kan een langer verzuim voorkomen
en er voor zorgen dat je weer mee draait op school.
Als de leerling die u in begeleiding heeft zich aangesproken voelt
door het bovenstaande, dan kunt u denken aan een verwijzing naar
mijn praktijk.

Indicaties

  • gezinsproblemen met als gevolg concentratieproblemen en stress
  • sociale problemen, geen aansluiting vinden met medeleerlingen
  • herstelperiode na een ziekenhuisopname of ziek zijn thuis
  • pesten
  • burn-out klachten
  • zelfbeeld, angstig voelen en somberheid

Werkwijze

Binnen de intake wordt er samen met jongere en ouders gekeken naar de
oorzaak van het probleem. In overleg komt er dan een behandelingsplan op
tafel. Er worden doelen vastgesteld. Dit kan zijn dat er een individueel traject
voor de jongere wordt gestart. Samen wordt daarin alle factoren en thema’s in
het leven van de jongere onder de loep genomen. Dikwijls wordt er tijdens deze
zoektocht al behandeling in gezet bijvoorbeeld door over jezelf te leren praten.

Als methodiek wordt vaktherapie en gedragstherapie gebruikt. Er wordt niet
alleen gepraat maar dikwijls ook geoefend bijvoorbeeld in een gedragsoefening
om een nieuwe vaardigheid te leren. In overleg neemt de jongere een passende
opdracht mee naar huis om deze thuis of op school uit te voeren.

In overleg wordt er contact met de school gelegd. Een of meerdere gesprekken
met de ouders plus jongere vinden plaats om de ouders mee te laten groeien in
de veranderingen. De gesprekken zijn er ook met de ouders apart.

Kortdurend

De duur van de hulpverlening kan kort zijn. In de eerste twee bijeenkomsten
wordt er nader kennis gemaakt en vindt er een doelengesprek plaats. Na de
vierde bijeenkomst komen de ouders samen met jongere in de praktijk praten.

Er wordt samen serieus gekeken of de behandeling aanslaat. Eventueel wordt er
een verwijzing naar een andere hulpverlener gerealiseerd. De hulpverlener
werkt samen met de huisarts en de school. Hij neemt deel aan een groep voor
professionals om de kwaliteit van de hulpverlening te borgen.

Vergoeding van de hulp uit de aanvullende verzekering is van toepassing.
Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen: NVPA/RBCZ. 204455R.
AGB code 90032202

Download de folder: Verzuim op school? Nu steuntje in de rug voor later