Het leven oppakken na verlies

vrijdag 16 februari 2018

Hulp voor kinderen en jongeren na het verlies van een dierbare

Meestal is professionele hulpverlening na een overlijden niet nodig.
Dit geldt zowel voor jeugd als voor volwassenen. In sommige gevallen
is er sprake van complexe rouw. De oorzaken daarvan kunnen heel
verschillend zijn.

Bij deze signalen kunt u denken aan complexe rouw:

  • lange tijd na het overlijden verdrietig en somber zijn als grondstemming
  • onophoudelijk aan de dierbare moeten denken; ontkenning van het
    verlies
  • terugval in ontwikkeling bij het kind; zindelijkheid, eetgedrag, slapen
  • opvallend opstandig gedrag
  • meer dan gemiddeld terugtrekken uit sociale contacten
  • slechte schoolprestaties en concentratieproblemen

Als u dit gedrag herkent bij uw kind kunt u denken aan een verwijzing
naar mijn praktijk.

Gezinsgericht

Als een kind wordt aangemeld vindt er een intakegesprek plaats samen
met een of beide ouders. Bij jonge kinderen is het zeker van belang om te
kijken hoe de ouder met het verlies omgaat. De ouders blijven ook na de de
start actief betrokken bij het proces. Vanaf 6 jaar heeft een kind het begrip
dat de dood onomkeerbaar is. Van belang is dat het kind op een
realistische manier het verhaal van het overlijden te horen krijgt.
Er is de mogelijkheid om ook de school en de huisarts te betrekken
bij het hulpverleningsproces

De behandeling – prettig voor het kind

Spel neemt een belangrijke plaats in. Het schept de veiligheid die nodig is
voor het vervolg. Daarnaast zijn er oefeningen die gericht zijn op het
ontdekken van de gevoelens die bij het verlies van een dierbare horen.
(bang, boos en verdrietig)
Zo kan een tranenboom gemaakt worden rond de emotie verdriet. Of een
zorgenboom rond de emotie angst.

Er wordt getekend over de gebeurtenissen bij het overlijden.
De gebeurtenissen kunnen, als het kind het wil, worden nagespeeld.

Bij de afsluiting is er de mogelijkheid om een afscheidsritueel te houden.
In overleg met het kind en het gezin kunnen andere gezinsleden aan het
afscheidsritueel deelnemen. Dit ritueel kan eventueel thuis herhaald
worden samen met de ouders.
In principe kan de hulp kortdurend zijn. Er wordt gewerkt in een traject
van tien bijeenkomsten van zestig minuten.

Kwaliteit

De hulpverlener heeft 25 jaar ervaring in het werken met kinderen en hun
ouders. Hij volgt regelmatig bijscholing op het gebied van rouwverwerking
met kinderen. Er wordt samengewerkt met kinderpsychologen en
kinderpsychiater. Hij heeft de mogelijkheid van consultatie van deze
professionals.
Ingekocht door de Friese Gemeenten.

Vergoeding van de hulp uit de aanvullende verzekering is van toepassing
Lid van de volgende beroepsverenigingen: NVPA/RBCZ.
204455R.AGBcode 90032202

Download de folder: Het leven oppakken na verlies