Ton Straver

Mijn beroep is maatschappelijk werker en creatief therapeut drama. In mijn professionele loopbaan heeft het werken met en voor kinderen steeds centraal gestaan. De motivatie hiervoor ligt in mijn jeugdgeschiedenis. Die geschiedenis heb ik in een intensieve therapie verwerkt. Ik ben zowel ervaringsdeskundige als cliënt alsmede als slachtoffer van pesten. Dat betekent dat ik weet wat het betekent om hulp te (moeten) vragen.

Sinds 1994 werkt Ton Straver vanuit een praktijk voor hulpverlening en training. Hierin werkt hij met kinderen en hun ouders. Gedurende tien jaar was hij daarnaast werkzaam in een instelling voor jeugdhulpverlening.
Als supervisor helpt hij beroepskrachten bij het werken aan persoonlijke groei binnen de beroepsrol.

Ingeschreven bij de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)Postbus 6, 7620 AA BORNE. Afdeling dramatherapie. Tevens aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen. (NVPA), Postbus 351, 5400 AJ UDEN. Afdeling dramatherapie en psycho-sociaal werk.

In het geval van klachten kunt u zich beroepen op de klachtenregeling van deze beroepsverenigingen.

Door de oorspronkelijkheid waarmee kinderen in leven kunnen staan zijn kinderen voor mij een boeiende doelgroep om mee te werken. Het is een levensopdracht voor mij om daar waar dat niet lukt te helpen. Zo heb ik mijn hulp kunnen inzetten in een kindertehuis in Cighid Roemenië.
In mijn persoonlijke ontwikkeling past dat ik nu het werken met volwassenen oppak. Ik heb hier een ruime ervaring in onder andere bij voorheen het RIAGG en op de psychiatrische afdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden.

Naast het werk binnen mijn eigen praktijk ben ik werkzaam in een instelling voor jeugdhulpverlening met als aandachtveld kindermishandeling. Tenslotte ben ik in opleiding als supervisor.

Ik ben ingeschreven als creatief therapeut drama bij de Stichting Register Creatief Therapeuten , Postbus 6, 7620 AA Borne. In het geval van klachten kunt u zich beroepen op de klachtenregeling van deze beroepsvereniging.