Kinderspel

Heeft uw kind geen vriendjes en speelt het veel alleen?

Is uw kind niet populair omdat het steeds de baas wil spelen?

Zegt uw kind dikwijls: “Dat durf ik niet.”?

Heeft uw kind moeite om zich te uiten?

Heeft uw kind dikwijls het idee minder te zijn dan anderen?

Als u één van deze vragen met ja kunt beantwoorden, dan is deze informatiepagina voor u van belang. Waarschijnlijk heeft uw kind dan moeite om op een plezierige manier met leeftijdsgenoten samen te spelen. Misschien maakt u zich om deze reden bezorgd over de ontwikkeling van uw kind.

Training “Kinderspel”
Met deze training geeft u uw kind een steuntje in de rug bij het leren samenspelen met leeftijdsgenoten. Het doel van de training is uw kind meer zelfvertrouwen te geven. Dit gebeurt onder andere door het aanleren van enkele belangrijke vaardigheden waarmee je bij samenspel te maken hebt. Er gaat een preventieve werking uit van deze training. Van deze hulp met een speelse aanpak heeft uw kind veel profijt op latere leeftijd.

Over het programma
Er wordt gewerkt met een vaste opbouw van het programma. Dit geeft de deelnemertjes houvast. Hierdoor voelen ze zich snel veilig in de groep. Er wordt veel aandacht besteed aan de beleving van de spelactiviteiten: uw kind leert zich te uiten. Dit uiten van gevoel komt ook aan bod bij het fantasiespel dat op een plezierige manier te oefenen met lastige gevoelens zoals boosheid. Tenslotte wordt er veel aandacht besteed aan het verwerken en het zich eigen maken van de nieuw ontdekte gevoelens.

Voor wie is de training bestemd?
De groep staat open voor jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 9 jaar. Het maximaal aantal deelnemers is zes. De moeite met het samenspelen kan te maken hebben met gedragsproblemen of andere moeilijkheden. U kunt daarbij denken aan het volgende:

 • Het kind heeft de (echt)scheiding van de ouders niet verwerkt
 • Depressie
 • Hyperactiviteit
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Losmakingproblemen

Van het kind wordt verwacht dat het zelf aan de training wil deelnemen. Heeft u vragen over het motiveren van uw kind dan kunt u contact opnemen met de trainer.

Programma van de training
Aan de groepstraining gaat een kennismakingsgesprek met u en uw kind vooraf. Hierin kunt u uw hulpvraag nader toelichten. Mogelijk is een trainingstraject voor u als ouder een voorwaarde voor de deelname van uw kind. Dit ter beoordeling van de trainer.

De groepstraining bestaat uit 10 bijeenkomsten van 75 minuten. Elke bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

 • binnenkomst met limonade
 • napraten of tekenen naar aanleiding van de vorige keer
 • fantasiespel
 • napraten over het spel

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

 • bordspelen
 • uitbeeldingspel met emotie boos, bang, blij en verdrietig
 • poppenspel
 • sprookjes naspelen
 • spel met dorpsbewoners
 • winkel- en marktspel
 • fantasiespel met dieren
 • afscheidsspel

Zakelijke gegevens
De plaats en de tijd waarop de training zal plaatsvinden wordt nog nader bekend gemaakt.

Kosten: Op aanvraag
Informatie: Ton Straver
Tel: (058) 2671473
Opgave: Telefonisch

Individuele creatieve therapie ook mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de trainer.