Weerbaarheidstraining kinderen

Komt uw kind regelmatig thuis met de klacht dat het geplaagd wordt op school?

Heeft uw kind geen vriendjes en speelt het vaak alleen?

Is uw kind niet populair omdat het steeds de baas wil spelen?”

Zegt uw kind dikwijls: “Dat durf ik niet!”?

Als u één van deze vragen met ja kunt beantwoorden, dan is deze informatiepagina zeker voor u van belang. Met deze training leert uw kind namelijk om contact te maken met leeftijdsgenoten. Daarnaast wordt geleerd hoe dit contact te onderhouden: uw kind leert vriendjes te maken. Het resultaat: meer plezier op school en in de vrije tijd. Dit leidt tot betere schoolprestaties en een goede persoonlijkheidsontwikkeling.

Er gaat een preventieve werking uit van de training. Van deze hulp met een speelse aanpak heeft uw kind veel profijt op latere leeftijd.

Over het programma
Er wordt veel geoefend en gespeeld in deze training. Met een oefening wordt een voorbeeld gegeven van de aan te leren vaardigheid. Vervolgens wordt van dezelfde vaardigheid een instructie gegeven. Daarna wordt de vaardigheid door de deelnemertjes geoefend. Een thuisopdracht zorgt ervoor dat het kind de vaardigheid verder onder de knie krijgt. In het programma wordt serieus bezig zijn afgewisseld met ontspannende spelletjes. Hierdoor wordt geleerd om op een natuurlijke wijze met anderen samen te werken.

Voor wie is de training bestemd?
De groep staat open voor jongens en meisjes in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Voor een optimaal leereffect is de groepsgrootte beperkt tot maximaal 8 deelnemers. Van het kind wordt verwacht dat het zelf aan de training wil deelnemen. Heeft u vragen over het motiveren van uw kind dan kunt u altijd contact opnemen met de trainer.

Programma van de training
Aan de groepstraining gaat een kennismakingsgesprek met u en uw kind vooraf. Hierin kunt u de hulpvraag nader toelichten. Na dit gesprek pas neemt u samen met het kind en de trainer een beslissing over de deelname.

De groepstraining bestaat uit 12 bijeenkomsten van 1 ½ uur. Aan de volgende vaardigheden wordt gewerkt:

  • kennismaking
  • initiatief nemen tot contact
  • lichaamshouding, stemvolume en oogcontact
  • uiten van emoties en herkenning ervan
  • leren vragen stellen
  • onderhandelen
  • nee zeggen
  • reageren op plagen

Zakelijke gegevens
De plaats en de tijd, waarop de training zal plaatsvinden, wordt nog bekend gemaakt.

Kosten: Op aanvraag
Informatie: Ton Straver
Tel: (058) 2671473
Opgave: Telefonisch.