Hulpaanbod

Vanuit de praktijk is er de mogelijkheid om genoemd hulpaanbod ook op de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs aan te bieden. Dit gebeurt al zes jaar met succes op de Skelp een REC-2 school van de Kon. Kentalis in Drachten. De inkoop van zorg door de gemeenten biedt scholen de gelegenheid binnen het samenwerkingsverband deze hulp te financieren.

Er zijn scholen die in hun beleid ook zorg aan kinderen en ouders willen bieden naast de cognitieve taken. In overleg is een aanbod op maat te maken.