Werkwijze

Ton Straver werkt met de methodiek creatieve therapie. Daarnaast worden gedragstherapeutische principes gebruikt. Kenmerkend voor de manier van werken is verder dat er vanuit het gezinssysteem naar de problemen wordt gekeken. Dit heeft als gevolg dat beide ouders bij de intake met het kind aanwezig zijn. Bij de behandeling worden ouders actief als samenwerkend team betrokken. Er vinden indien nodig gezinsgesprekken plaats. Bij het adviesgesprek is, indien uw kind 12 jaar en ouder is, uw kind bij dit gesprek aanwezig.

Ik werk met verbale en non-verbale technieken. Een ander kenmerk van mijn manier van werken is dat de hulp gericht kan zijn op gedragsverandering en/of op meer diepgaande veranderingen binnen de persoonlijkheid. De keuze hierin maak ik steeds in samenspraak met de hulpvrager.

Bij kinderen wordt er door middel van spel aan het probleem gewerkt. Van belang is dat het kind binnen korte tijd de nodige veiligheid gaat voelen om aan het probleem te gaan werken. Dat vraagt van u dat u als betrokken ouder wat aan de zijlijn gaat staan. Van u wordt gevraagd om geen druk uit te oefenen op het kind om erachter te komen wat het in de therapie doet. Op een afgesproken tijd praat ik u dan bij over de behandeling van het kind.

Indien het kind de mogelijkheid heeft wordt er ook gepraat over het probleem waar het mee zit. Er is ook de mogelijkheid om door middel van een rollenspel te oefenen met bijvoorbeeld weerbaar gedrag.

Dit geldt ook voor de jongeren en volwassenen die hulp vragen. Hier geldt dat de cliënt na een korte kennismaking een formulier invult waarin de problemen en de leervragen worden beschreven.

In principe werk ik met kortdurende trajecten van tien zittingen van een uur. Voor de groepstrainingen gaat het om twaalf zittingen van 90 minuten.

De aanmelding gebeurt per telefoon: 058 2671473. U kunt ook per E-mail aanmelden : info@tonstraver.nl
Het postadres is: Praktijk voor hulpverlening en training Ton Straver, Emmakade 59NZ, 8921 AG Leeuwarden

Bij de hulpverlening aan kinderen vult u als ouder vooraf een korte vragenlijst over uw kind in. De ingevulde vragenlijst gebruik ik voor de voorbereiding van het intakegesprek samen met uw kind.

De praktijkruimte van 60 m2 bevindt zich op de derde verdieping van het bedrijvenpand Emmakade 59 NZ in Leeuwarden. Dit pand is voorzien van een lift. Tevens is er in de behandelruimte een airco aanwezig.

Werkruimte Ton Straver