Weerbaarheidstraining jongeren

Heb je het gevoel op school of op je werk een buitenbeentje te zijn?

Heb je geen vrienden en weet je niet hoe je vrienden maken moet?

Ben je dikwijls het mikpunt van pesterijen?

Durf je geen nee te zeggen en doe je mee aan zaken waar je niet achter staat? (zoals vandalisme)

Als je op één van deze vragen ja kunt zeggen, dan is deze informatiepagina zeker voor je van belang. Want dit hoeft niet zo te blijven. Samen met andere jongeren kun je in een training leren om anders met leeftijdsgenoten om te gaan.

Training sociale vaardigheden
In deze training leer je meer zelfvertrouwen te krijgen en je leert hoe je contact maakt met leeftijdgenoten. Het samen met anderen in een groep aan je problemen werken schept een band. Het doorbreekt je eenzaamheid en geeft je het gevoel erbij te horen. Daarnaast zal je gestimuleerd worden om buiten de groep vrienden te maken. Het resultaat: meer plezier op school, je werk en in je vrije tijd. Je schoolprestaties worden beter.

De aanpak
Er wordt veel geoefend in deze training. In het begin zal je daar aan moeten wennen. Maar je zult merken dat je op deze manier snel leert op het gebied van de sociale vaardigheden. Een thuisopdracht zorgt ervoor dat je de vaardigheden verder onder de knie krijgt. In het programma wordt serieus bezig zijn afgewisseld met ontspannende spelletjes. Op deze manier leer je om op een leuke manier met anderen samen te werken.

Voor wie is de training bestemd?
De groep staat open voor jongens en meisjes van 13 tot 17 jaar. Om zoveel mogelijk te kunnen leren is de groepsgrootte beperkt tot 8 deelnemers. Van jou wordt verwacht dat je zelf actief aan de groep wilt deelnemen. Vooraf ga ik daar met jou en je ouders over praten.

Kennismaking
Aan de groepstraining gaat een kennismakingsgesprek vooraf. In dit gesprek bekijken we samen of je profijt kunt hebben van de training. Samen met mij en je ouders beslissen wij dan over de deelname aan de groep. Het kennismakingsgesprek kun je aanvragen door te bellen.

Wat gaan we doen?
De groepstraining bestaat uit 12 bijeenkomsten van 1 ½ uur. Aan de volgende vaardigheden wordt gewerkt: jezelf voorstellen/ kennismaken/ lichaamshouding, stemvolume en oogcontact/ omgaan met je gevoel/ nee leren zeggen/ reageren op pesten/ vriendschap en intimiteit.

De training geeft je een steuntje in de rug in een periode waarin je moet leren om zelfstandig te worden. Je zult er later veel profijt van hebben.

Zakelijke gegevens
De plaats en de tijd waarop de training zal plaatsvinden wordt nog nader bekend gemaakt.

Kosten: Op aanvraag
Informatie: Ton Straver
Tel. (058) 2671473
Opgave: Telefonisch