Hulp voor uw kind via de huisarts vergoed door uw gemeente

dinsdag 29 januari 2019

welkom bij de praktijk ton straver voor hulpverlening en training.

Een heel nieuw jaar ligt voor ons waarin ik voor u en uw kinderen beschikbaar ben als u een hulpvraag hebt. Wist u dat de hulp ook in 2019 via de huisarts kan worden aangevraagd? In principe heeft u dan recht op vergoeding via de gemeente. Dit geldt voor alle Friese gemeenten.

Daarnaast blijft de vergoeding via de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar een mogelijkheid. Er is dan wel een eigen bijdrage van toepassing.

Ander goed nieuws is dat cliënten via een tevredenheid onderzoek van het KIWA keurmerk de hulp van Ton Straver in 2018 het cijfer 8.5 gaven!

In oktober 2019 is Ton Straver 25 jaar als vaktherapeut en psycho-sociaal therapeut werkzaam binnen de praktijk. Tijd om dit te vieren met collega’s , verwijzers en vrienden. Nieuws hierover volgt in de loop van dit jaar.

Ton Straver is op zoek naar andere beroepskrachten om een samenwerking op te zetten. Een gesprek hierover is altijd mogelijk. Er is een grote praktijk ruimte van 60 m2 aan de Emmakade beschikbaar voor enkele dagdelen. U kunt een afspraak maken via de mail info@tonstraver.nl of 0620078131

Ik zie uw vraag graag tegemoet.