Nieuw seizoen 20-21

15 oktober 2021

OP ZATERDAG 16 okt sta ik samen met mijn stagiaire in een informatiekraam voor stadsschouwburg de Harmonie. Ik ben hier beschikbaar voor een gesprek met u en eventuele vragen te beantwoorden. Verder word u uitgenodigd om uw symbool voor liefde uit te beelden op papier. Dit in het kader van de Roze Zaterdag Leeuwarden. De markt wordt gehouden van 12 uur tot 17 uur. Brochures van het aanbod kunt u meenemen.

Goed nieuws is dat de raamovereenkomst voor Jeugdhulp met de Friese gemeenten tot 1 jan 2023 is verlengd. Dat betekent dat u met een verwijsbriefje van de huisarts uw kind direct bij mijn praktijk kunt aanmelden. De naam van mijn praktijk dient op de verwijsbrief te staan vermeld. Bij voordoende vraag zal er deze herfst ook weer een weerbaarheidstraining voor kinderen worden gestart. Mijn ervaring tijdens de Corona wil ik graag met u delen. Wat me opviel is dat er tijdens de gesloten scholen flink wat leerlingen waren die zich meer ontspannen toonden. Dit naast de groep die vooral het contact met de medeleerlingen mistten in die periode. Het drukt ons op het gegeven dat er jongeren zijn die zich ondanks pestprotocol niet veilig voelen op school. Voor wie het schoolgebeuren een strijdtoneel is van pesterijen, zich buitengesloten voelen en eenzaamheid.

Als u als ouder of als leerkracht ,schooldecaan dit bemerkt bij uw kind kunt u denken aan een aanmelding bij mijn praktijk voor hulpverlening en training

De werkvloer.

Ook voor ouders was het een pittige tijd. En thuis voor meester en juf spelen met je eigen kind maar ook het vele thuiswerk van de werkgever wat thuis moest gebeuren. Menig ouder raakte er danig gespannen van. En laten we niet vergeten de invloed van de pandemie zelf op onze geestelijke gesteldheid. De angst voor een dodelijk virus leeft nog steeds.

Ook onder volwassenen zien we een tweedeling. Er zijn mensen die veel beter thuis in een rustige omgeving kunnen werken. En alle reistijd die gewonnen wordt kan aan andere zaken worden besteed. Daarnaast zijn er werkenden die vooral het contact met de werkvloer missen en die het contact met collega’s en het van huis zijn als een ontspanning beleven. Ze missen de dynamiek van inspannen op de werkvloer en thuis is voor de ontspanning. Kortom er vindt te weinig ontspanning plaats. Thuis betekent nu ook werken.

De dreigende ontslagen wordt ook als een hete adem in de nek ervaren. “Wie gaat er als eerste uit” is zeker aan de orde en doet een aantal mensen op de tenen lopen.

Doordat de nieuwe norm is om lichamelijk afstand te houden wordt onze verhouding tot elkaar op een onnatuurlijke wijze vervormd. De positieve ervaring van een omhelzing of een knuffel wordt node gemist. Heel wat mensen lopen met een chronische huidhonger rond. Binnen de hulpverlening kunnen we aandacht besteden aan vormen van zelfzorg die de behoefte aan koestering kunnen compenseren.

Burnout klachten zijn mogelijke gevolgen van genoemde oorzaken. Ton Straver heeft een ruime ervaring in het behandelen van volwassenen met burnout klachten met behulp van het CSR ( centrum voor stress reductie)model.Er wordt gestart met de lichamelijke klachten en het leren luisteren naar je lichaam.

Mannenhulpverlening.

Ik heb de laatste jaren met veel plezier gewerkt met mannen en jongens in een individueel traject. Daarin viel het me op hoeveel moeite het mannen in zijn algemeenheid kost om emoties te voelen en te herkennen, Er over praten als moeite ligt dan voor de hand.

Veelal is de reden voor aanmelding burn-out of dreigende burn-out. En agressie probleem als aanmelding scoort eveneens hoog. In een veilige atmosfeer geeft creatieve therapie voor de man een mogelijkheid om zich te ontwikkelen in het herkennen en uiten van gevoelens. Dit als alternatief voor agressief gedrag, huiselijk geweld. Met name de communicatie met anderen wordt door middel van deze vaardigheden verbeterd. ( partners, kinderen, vrienden en collega’s)

Mannen hebben het lastiger in het uiten van emoties in vergelijking met vrouwen. Vrouwen hebben een voorsprong en door de emancipatie scoren ze de laatste decennia beter op opleidingsniveau en carriere ontwikkeling in vergelijking met mannen. Mannen verzanden in een identiteit vacuum. Voelen zich vaker onzeker en zijn onmachtig om deze kwetsbaarheid op een passende manier te uiten in de communicatie. Lange tijd werd aangenomen dat het verschil tussen man en vrouw een kwestie van opvoeden is. Na het lezen van het boek “De schoonheid van het verschil” van Martine Delfos” ben ik tot het inzicht gekomen dat er een aanleg factor is die het verschil tussen mannen en vrouwen veroorzaakt.

Voorlopig is het aanbod voor mannen in een individueel verband. Een groepsaanbod is zeker de bedoeling maar in verband met de corona laat dit nog even op zich wachten. Inmiddels is de brochure hierover beschikbaar onder de naam Mannenwerk.