Ton Straver aanbod jeugdhulp preventief april 2024

zondag 31 maart 2024

In samenwerking met de Gemeente Leeuwarden komt de praktijk met een aanbod voor lichte problematiek.

Individuele behandeling in maximaal 10 bijeenkomsten bestemd voor kind plus ouders uitsluitend wonend in de gemeente Leeuwarden ( inclusief de dorpen) Groepsbehandeling in maximaal 10 bijeenkomsten van 90 minuten leert het kind sociale vaardigheden.

Indicaties: negatief zelfbeeld, een tekort aan sociale vaardigheden, onmacht om met plagen om te gaan en lichte agressie problemen binnen en buiten het gezin.

Onder de genoemde voorwaarden betaalt de gemeente de kosten voor de deelnemers.

Verwijzers : de huisarts, wijk- en gebiedsteam, schoolarts, kinderarts, psychologen.

Ouders melden hun kind met BSN nummer aan via de website, per email of telefoon.