Ton Straver aanbod jeugdhulp preventief april 2024

In samenwerking met de Gemeente Leeuwarden komt de praktijk met een aanbod voor lichte problematiek.

Individuele behandeling in maximaal 10 bijeenkomsten bestemd voor kind plus ouders uitsluitend wonend in de gemeente Leeuwarden ( inclusief de dorpen) Groepsbehandeling in maximaal 10 bijeenkomsten van 90 minuten leert het kind sociale vaardigheden.

Indicaties: negatief zelfbeeld, een tekort aan sociale vaardigheden, onmacht om met plagen om te gaan en lichte agressie problemen binnen en buiten het gezin.

Onder de genoemde voorwaarden betaalt de gemeente de kosten voor de deelnemers.

Verwijzers : de huisarts, wijk- en gebiedsteam, schoolarts, kinderarts, psychologen.

Ouders melden hun kind met BSN nummer aan via de website, per email of telefoon.

Weerbaarheidtraining in kleine groep

Op woensdag 22 maart a.s. start deze groep om 9 uur aan de Emmakade 59 NZ in Leeuwarden voor leerlingen in het basisonderwijs. In overleg met de school kunnen we deze tijd voor de leerlingen inzetten. ( toestemming vragen door de ouders) De groep duurt 90 min. We werken met twee trainers. De training wordt op speelse wijze aangepakt en is bedoeld voor leerlingen met een leerbehoefte op het gebied van sociale weerbaarheid. Er wordt onder andere getraind in het weerbaar reageren op pestgedrag. De training duurt tien weken. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Ouders kunnen bellen met Ton Straver 0620078131 of mailen naar info@tonstraver.nl

Seizoen 22-23 Belangrijke verandering

Ton Straver praktijk voor hulpverlening en training gaat na de zomer verder als jeugd-en gezinsprofessional SKJ. Nieuw is dat er in overleg nu ook in hulp aan huis voorzien kan worden. Dat scheelt u reistijd. Wanneer er een kindgerichte begeleiding als doel wordt afgesproken zie ik u en uw kind graag weer op het vertrouwde adres aan de Emmakade 59 NZ S.

Bij voldoende aanmelding gaat er ook weer een begeleidingsgroep voor individuele ontwikkeling van het kind starten na de zomer. Antonia die dit jaar zal afstuderen zal daar als co-begeleider gaan werken. U kunt uw kind nu al aanmelden. Samen bekijken we dan of uw kind voor behandeling op indicatie van de huisarts of gebiedsteam in aanmerking komt.

Verder is het complete op de site genoemd aanbod ook voor volwassenen van toepassing. Bij vragen kunt u bellen met Ton Straver 06 20078131 of een mail sturen naar info@tonstraver.nl

Mannenwerk

Een kortdurend traject van tien sessies van 60 min.

VOORBEELDEN

  • als je vastloopt in je werksituatie of studie en/of burn-out klachten
    hebt.
  • je stress voelt en je weet niet waar het vandaan komt
  • hulp nodig hebt bij je coming out
  • gebrek aan zelfvertrouwen ervaart
  • moeite hebt om met je partner over de relatie te praten
  • trauma hebt dat je wilt verwerken

Download hier de flyer over Mannenwerk

Wachttijd,kwaliteitbeleid en klachten

U kunt na de aanmelding binnen 2 weken een intakegesprek houden in de praktijk. De behandeling start binnen een maand. Bij een groepsbehandeling kan dit afwijken. De praktijk is als regel gesloten in de schoolvakantie.

De praktijk werkt volgens de normen van kwaliteitskader binnen de Jeugdwet. Dit betekent dat er per jaar een kwaliteit verslag wordt geschreven waarin uiteraard anoniem zaken als reden van beëindiging, de doelrealisatie en de mate waarin cliënten tevreden zijn worden beschreven. Dit verslag vormt de basis voor de kwaliteitsbewaking en verbetering van de hulpverlening binnen Ton Straver, praktijk voor hulpverlening en training.

Als u niet tevreden bent over de hulpverlening kunt u dit met de hulpverlener bespreken. Ook kunt u de klacht per email sturen naar : klachten@nvpa.org

Nieuw seizoen 20-21

15 oktober 2021

OP ZATERDAG 16 okt sta ik samen met mijn stagiaire in een informatiekraam voor stadsschouwburg de Harmonie. Ik ben hier beschikbaar voor een gesprek met u en eventuele vragen te beantwoorden. Verder word u uitgenodigd om uw symbool voor liefde uit te beelden op papier. Dit in het kader van de Roze Zaterdag Leeuwarden. De markt wordt gehouden van 12 uur tot 17 uur. Brochures van het aanbod kunt u meenemen.

Goed nieuws is dat de raamovereenkomst voor Jeugdhulp met de Friese gemeenten tot 1 jan 2023 is verlengd. Dat betekent dat u met een verwijsbriefje van de huisarts uw kind direct bij mijn praktijk kunt aanmelden. De naam van mijn praktijk dient op de verwijsbrief te staan vermeld. Bij voordoende vraag zal er deze herfst ook weer een weerbaarheidstraining voor kinderen worden gestart. Mijn ervaring tijdens de Corona wil ik graag met u delen. Wat me opviel is dat er tijdens de gesloten scholen flink wat leerlingen waren die zich meer ontspannen toonden. Dit naast de groep die vooral het contact met de medeleerlingen mistten in die periode. Het drukt ons op het gegeven dat er jongeren zijn die zich ondanks pestprotocol niet veilig voelen op school. Voor wie het schoolgebeuren een strijdtoneel is van pesterijen, zich buitengesloten voelen en eenzaamheid.

Als u als ouder of als leerkracht ,schooldecaan dit bemerkt bij uw kind kunt u denken aan een aanmelding bij mijn praktijk voor hulpverlening en training

De werkvloer.

Ook voor ouders was het een pittige tijd. En thuis voor meester en juf spelen met je eigen kind maar ook het vele thuiswerk van de werkgever wat thuis moest gebeuren. Menig ouder raakte er danig gespannen van. En laten we niet vergeten de invloed van de pandemie zelf op onze geestelijke gesteldheid. De angst voor een dodelijk virus leeft nog steeds.

Ook onder volwassenen zien we een tweedeling. Er zijn mensen die veel beter thuis in een rustige omgeving kunnen werken. En alle reistijd die gewonnen wordt kan aan andere zaken worden besteed. Daarnaast zijn er werkenden die vooral het contact met de werkvloer missen en die het contact met collega’s en het van huis zijn als een ontspanning beleven. Ze missen de dynamiek van inspannen op de werkvloer en thuis is voor de ontspanning. Kortom er vindt te weinig ontspanning plaats. Thuis betekent nu ook werken.

De dreigende ontslagen wordt ook als een hete adem in de nek ervaren. “Wie gaat er als eerste uit” is zeker aan de orde en doet een aantal mensen op de tenen lopen.

Doordat de nieuwe norm is om lichamelijk afstand te houden wordt onze verhouding tot elkaar op een onnatuurlijke wijze vervormd. De positieve ervaring van een omhelzing of een knuffel wordt node gemist. Heel wat mensen lopen met een chronische huidhonger rond. Binnen de hulpverlening kunnen we aandacht besteden aan vormen van zelfzorg die de behoefte aan koestering kunnen compenseren.

Burnout klachten zijn mogelijke gevolgen van genoemde oorzaken. Ton Straver heeft een ruime ervaring in het behandelen van volwassenen met burnout klachten met behulp van het CSR ( centrum voor stress reductie)model.Er wordt gestart met de lichamelijke klachten en het leren luisteren naar je lichaam.

Mannenhulpverlening.

Ik heb de laatste jaren met veel plezier gewerkt met mannen en jongens in een individueel traject. Daarin viel het me op hoeveel moeite het mannen in zijn algemeenheid kost om emoties te voelen en te herkennen, Er over praten als moeite ligt dan voor de hand.

Veelal is de reden voor aanmelding burn-out of dreigende burn-out. En agressie probleem als aanmelding scoort eveneens hoog. In een veilige atmosfeer geeft creatieve therapie voor de man een mogelijkheid om zich te ontwikkelen in het herkennen en uiten van gevoelens. Dit als alternatief voor agressief gedrag, huiselijk geweld. Met name de communicatie met anderen wordt door middel van deze vaardigheden verbeterd. ( partners, kinderen, vrienden en collega’s)

Mannen hebben het lastiger in het uiten van emoties in vergelijking met vrouwen. Vrouwen hebben een voorsprong en door de emancipatie scoren ze de laatste decennia beter op opleidingsniveau en carriere ontwikkeling in vergelijking met mannen. Mannen verzanden in een identiteit vacuum. Voelen zich vaker onzeker en zijn onmachtig om deze kwetsbaarheid op een passende manier te uiten in de communicatie. Lange tijd werd aangenomen dat het verschil tussen man en vrouw een kwestie van opvoeden is. Na het lezen van het boek “De schoonheid van het verschil” van Martine Delfos” ben ik tot het inzicht gekomen dat er een aanleg factor is die het verschil tussen mannen en vrouwen veroorzaakt.

Voorlopig is het aanbod voor mannen in een individueel verband. Een groepsaanbod is zeker de bedoeling maar in verband met de corona laat dit nog even op zich wachten. Inmiddels is de brochure hierover beschikbaar onder de naam Mannenwerk.

Hulp net even anders voor 50 plus-een nieuwe levensfase

TON STRAVER praktijk voor hulpverlening en training 25 jaar

25 jaar geleden begon ik mijn praktijk in het buurthuis in de binnenstad van Leeuwarden. Inmiddels ben ik gevestigd in het bedrijvenpand Emmastate in Leeuwarden en dat ook al weer sinds 1999.

Dit jubileum vier ik door een nieuwe training voor 50 plussers aan te bieden. Nieuw is dat de training ook aan huis gegeven kan worden. Lees meer over deze nieuwe training en download de brochure.

Hulp voor uw kind via de huisarts vergoed door uw gemeente

welkom bij de praktijk ton straver voor hulpverlening en training.

Een heel nieuw jaar ligt voor ons waarin ik voor u en uw kinderen beschikbaar ben als u een hulpvraag hebt. Wist u dat de hulp ook in 2019 via de huisarts kan worden aangevraagd? In principe heeft u dan recht op vergoeding via de gemeente. Dit geldt voor alle Friese gemeenten.

(meer…)

Het leven oppakken na verlies

Hulp voor kinderen en jongeren na het verlies van een dierbare

Meestal is professionele hulpverlening na een overlijden niet nodig.
Dit geldt zowel voor jeugd als voor volwassenen. In sommige gevallen
is er sprake van complexe rouw. De oorzaken daarvan kunnen heel
verschillend zijn.

(meer…)

Verzuim op school?

Nu steuntje in de rug voor later

Schoolverzuim kan verschillende redenen hebben. Je kunt ziek geweest
zijn voor langere tijd en moeite hebben de draad weer op te pakken.
Soms lukt het niet vanwege pesten om naar school te gaan. Of er zijn
thuis problemen waardoor het niet lukt om je op school te concentreren.

De juiste steun op het goede moment kan een langer verzuim voorkomen
en er voor zorgen dat je weer mee draait op school.
Als de leerling die u in begeleiding heeft zich aangesproken voelt
door het bovenstaande, dan kunt u denken aan een verwijzing naar
mijn praktijk.

(meer…)