Nieuw seizoen 20-21

Goed nieuws is dat de raamovereenkomst voor Jeugdhulp met de Friese gemeenten tot 1 jan 2022 is verlengd. Dat betekent dat u met een verwijsbriefje van de huisarts uw kind direct bij mijn praktijk kunt aanmelden. De naam van mijn praktijk dient op de verwijsbrief te staan vermeld. Bij voordoende vraag zal er deze herfst ook weer een weerbaarheidstraining voor kinderen worden gestart.

Mijn ervaring tijdens de Corona wil ik graag met u delen. Wat me opviel is dat er tijdens de gesloten scholen flink wat leerlingen waren die zich meer ontspannen toonden. Dit naast de groep die vooral het contact met de medeleerlingen mistten in die periode. Het drukt ons op het gegeven dat er jongeren zijn die zich ondanks pestprotocol niet veilig voelen op school. Voor wie het schoolgebeuren een strijdtoneel is van pesterijen, zich buitengesloten voelen en eenzaamheid.

Als u als ouder of als leerkracht ,schooldecaan dit bemerkt bij uw kind kunt u denken aan een aanmelding bij mijn praktijk voor hulpverlening en training

De werkvloer.

Ook voor ouders was het een pittige tijd. En thuis voor meester en juf spelen met je eigen kind maar ook het vele thuiswerk van de werkgever wat thuis moest gebeuren. Menig ouder raakte er danig gespannen van. En laten we niet vergeten de invloed van de pandemie zelf op onze geestelijke gesteldheid. De angst voor een dodelijk virus leeft nog steeds.

Ook onder volwassenen zien we een tweedeling. Er zijn mensen die veel beter thuis in een rustige omgeving kunnen werken. En alle reistijd die gewonnen wordt kan aan andere zaken worden besteed. Daarnaast zijn er werkenden die vooral het contact met de werkvloer missen en die het contact met collega’s en het van huis zijn als een ontspanning beleven. Ze missen de dynamiek van inspannen op de werkvloer en thuis is voor de ontspanning. Kortom er vindt te weinig ontspanning plaats. Thuis betekent nu ook werken.

De dreigende ontslagen wordt ook als een hete adem in de nek ervaren. “Wie gaat er als eerste uit” is zeker aan de orde en doet een aantal mensen op de tenen lopen.

Doordat de nieuwe norm is om lichamelijk afstand te houden wordt onze verhouding tot elkaar op een onnatuurlijke wijze vervormd. De positieve ervaring van een omhelzing of een knuffel wordt node gemist. Heel wat mensen lopen met een chronische huidhonger rond. Binnen de hulpverlening kunnen we aandacht besteden aan vormen van zelfzorg die de behoefte aan koestering kunnen compenseren.

Burnout klachten zijn mogelijke gevolgen van genoemde oorzaken. Ton Straver heeft een ruime ervaring in het behandelen van volwassenen met burnout klachten met behulp van het CSR ( centrum voor stress reductie)model.Er wordt gestart met de lichamelijke klachten en het leren luisteren naar je lichaam.

Mannenhulpverlening.

Ik heb de laatste jaren met veel plezier gewerkt met mannen en jongens in een individueel traject. Daarin viel het me op hoeveel moeite het mannen in zijn algemeenheid kost om emoties te voelen en te herkennen, Er over praten als moeite ligt dan voor de hand.

Veelal is de reden voor aanmelding burn-out of dreigende burn-out. En agressie probleem als aanmelding scoort eveneens hoog. In een veilige atmosfeer geeft creatieve therapie voor de man een mogelijkheid om zich te ontwikkelen in het herkennen en uiten van gevoelens. Dit als alternatief voor agressief gedrag, huiselijk geweld. Met name de communicatie met anderen wordt door middel van deze vaardigheden verbeterd. ( partners, kinderen, vrienden en collega’s)

Mannen hebben het lastiger in het uiten van emoties in vergelijking met vrouwen. Vrouwen hebben een voorsprong en door de emancipatie scoren ze de laatste decennia beter op opleidingsniveau en carriere ontwikkeling in vergelijking met mannen. Mannen verzanden in een identiteit vacuum. Voelen zich vaker onzeker en zijn onmachtig om deze kwetsbaarheid op een passende manier te uiten in de communicatie. Lange tijd werd aangenomen dat het verschil tussen man en vrouw een kwestie van opvoeden is. Na het lezen van het boek “De schoonheid van het verschil” van Martine Delfos” ben ik tot het inzicht gekomen dat er een aanleg factor is die het verschil tussen mannen en vrouwen veroorzaakt.

Voorlopig is het aanbod voor mannen in een individueel verband. Een groepsaanbod is zeker de bedoeling maar in verband met de corona laat dit nog even op zich wachten.

Actuele situatie rond Corona.

( 24 maart 2020)

Een nare situatie voor ons allen. Maar ook een uitdaging om hier samen goed uit te komen. Ton Straver gaat de hulp aan jeugdigen zoveel mogelijk op de locatie Emmakade voort zetten. Geplande trajecten via gemeente of anders gaan zoveel mogelijk door. Wilt u vooraf zorgen dat uw kind regelmatig de handen wast. Ook zoek ik naar activiteiten met de 1,5 m afstand.

Als u of uw kind koorts heeft vriendelijk verzoek om in dat geval niet te komen voor consult. We kunnen in overleg een oplossing online vinden. Zo geef ik de mogelijkheid om een consult via beeldcommunicatie uit te voeren. Bellen kan natuurlijk ook. Vorige week is daar al met succes een begin meegemaakt. Ik werk nu met Friese Jeugdzorg Online. Deze voldoet aan de AVG.

Vertrouwend op een goede samenwerking in deze lastige tijd. Neemt u bij ook bij kleine problemen gerust contact op 0620078131

Hulp net even anders voor 50 plus-een nieuwe levensfase

TON STRAVER praktijk voor hulpverlening en training 25 jaar

25 jaar geleden begon ik mijn praktijk in het buurthuis in de binnenstad van Leeuwarden. Inmiddels ben ik gevestigd in het bedrijvenpand Emmastate in Leeuwarden en dat ook al weer sinds 1999.

Dit jubileum vier ik door een nieuwe training voor 50 plussers aan te bieden. Nieuw is dat de training ook aan huis gegeven kan worden. Lees meer over deze nieuwe training en download de brochure.

Hulp voor uw kind via de huisarts vergoed door uw gemeente

welkom bij de praktijk ton straver voor hulpverlening en training.

Een heel nieuw jaar ligt voor ons waarin ik voor u en uw kinderen beschikbaar ben als u een hulpvraag hebt. Wist u dat de hulp ook in 2019 via de huisarts kan worden aangevraagd? In principe heeft u dan recht op vergoeding via de gemeente. Dit geldt voor alle Friese gemeenten.

(meer…)

Het leven oppakken na verlies

Hulp voor kinderen en jongeren na het verlies van een dierbare

Meestal is professionele hulpverlening na een overlijden niet nodig.
Dit geldt zowel voor jeugd als voor volwassenen. In sommige gevallen
is er sprake van complexe rouw. De oorzaken daarvan kunnen heel
verschillend zijn.

(meer…)

Verzuim op school?

Nu steuntje in de rug voor later

Schoolverzuim kan verschillende redenen hebben. Je kunt ziek geweest
zijn voor langere tijd en moeite hebben de draad weer op te pakken.
Soms lukt het niet vanwege pesten om naar school te gaan. Of er zijn
thuis problemen waardoor het niet lukt om je op school te concentreren.

De juiste steun op het goede moment kan een langer verzuim voorkomen
en er voor zorgen dat je weer mee draait op school.
Als de leerling die u in begeleiding heeft zich aangesproken voelt
door het bovenstaande, dan kunt u denken aan een verwijzing naar
mijn praktijk.

(meer…)

Oefenen in een veilige omgeving beste kans op succes

Ook dit voorjaar start er weer een weerbaarheid training voor kinderen van 9 tot 12 jaar. De kinderen zijn samen met de trainer twaalf maal stevig aan het werk  en met succes. Alle kinderen met een achtergrond van pesten en buitensluiting worden sterker. Ze leren handvatten hoe ze voor zichzelf moeten opkomen in lastige situaties.

Anders als bij andere methoden van training worden de kinderen die elkaar vooraf niet kennen in een veilige omgeving buiten invloed van school en gezin geplaatst. Ze raken binnen drie bijeenkomsten vertrouwd met elkaar en durven dan met de meest kwetsbare zaken voor de dag te komen. De aanpak is direct maar ook speels en licht. Er wordt plezier beleefd.

Deze behandeling voor weerbaarheid zit in de aanvullende verzekering van de ziektekostenverzekering en wordt onder de noemer creatieve therapie en sommige gevallen zelfs geheel vergoed.

De producten van de praktijk zijn nu ingekocht door de Friese Gemeenten. Sociaal wijkteam kan aanmelden. Ook verwijzing door de huisarts in van toepassing.

Neem contact op met de trainer voor overleg over de deelname van uw kind in de voorjaargroep 2018

Oudertraining: Opvoeden tot weerbaarheid

Het gehele jaar door kunt u kinderen aanmelden voor de weerbaarheidstraining voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar; Training kinderspel voor kinderen van 7 tot 9 jaar en de training sociale vaardigheden voor jongeren van 12 tot 17 jaar.
Download de folder: Opvoeden tot weerbaarheid

Van burnout naar gezond evenwicht

Ton Straver volgde in augustus 2013 volgt een vierdaagse opleiding tot Psycho-sociaal therapeut voor burnout problemen , de opleiding voor Chronische Stress Reversal in Driebergen.
(meer…)

Speltherapie voor het hele gezin

Geschikt voor gezinnen waarin één of meerdere kinderen probleemgedrag in de thuissituatie laat zien. Ook gezinnen waarin de onderlinge communicatie tussen beide ouders stroef verloopt kunnen profiteren van deze vorm van hulp.
(meer…)